Ti-ai uitat parola?
Inscrie-te

Introducere: Acest Contract standard între Fan și Creator („ acest acord ”) stabilește termenii care guvernează fiecare tranzacție între un Fan și un Creator pe F6PhotoStudio.ro.

Când se aplică acest acord? De fiecare dată când o Tranzacție Fan/Creator este inițiată pe F6PhotoStudio.ro, acest Contract Standard între Fan și Creator se va aplica cu excluderea oricăror alți termeni pe care Fanul sau Creatorul i-ar putea propune, iar acest Contract Standard între Fan și Creator va lega legal Fan și Creator. Creator care participă la Tranzacția Fan/Creator.

Părți: Singurele părți la acest acord sunt Fanul și Creatorul care participă la Tranzacția Fan/Creator. F6 Photo Studio nu este parte la acest acord și nici nu acordă niciun drept cu privire la, și nici nu participă la nicio Tranzacție Fan/Creator, cu excepția faptului că acționează ca intermediar de plată în conformitate cu instrucțiunile Creatorului și Fanului stabilite în secțiunea 5 din acest acord.

Interpretare: În acest acord, termenii definiți au următoarele semnificații:

„ F6 Photo Studio ” înseamnă site-ul web accesat prin adresa URL F6PhotoStudio.ro sau prin orice browser web;

„ Conținut ” înseamnă orice material încărcat pe F6PhotoStudio.ro de către orice Utilizator (fie un Creator sau un Fan), inclusiv orice fotografii, videoclipuri, sunet (de exemplu, muzică și alte sunete), material în flux live, date, text (cum ar fi comentarii și hashtag-uri) , metadate, imagini, caracteristici interactive, emoji-uri, GIF-uri, meme-uri și orice alt material;

„ Creator ” înseamnă un Utilizator care și-a configurat contul F6PhotoStudio ca cont de Creator pentru a posta Conținut pe F6PhotoStudio pentru a fi vizualizat de alți Utilizatori;

„ Fan ” înseamnă un Utilizator care urmărește un Creator și este capabil să vizualizeze Conținutul Creatorului;

„ Utilizator referitor ” înseamnă un utilizator care participă la programul de recomandare F6PhotoStudio;

„ Tranzacție Fan/Creator ” înseamnă orice tranzacție între un Fan și un Creator pe F6PhotoStudio prin care se acordă acces la Conținutul Creatorului în oricare dintre următoarele moduri: (i) un Abonament, (ii) plăți efectuate de un Fan pentru a vizualiza o Conținutul cu plată-per-vizionare al Creatorului (media cu plată-per-vizionare și fluxul live cu plată-per-vizionare) și (iii) plățile efectuate de un Fan pentru a utiliza funcția de interacțiune cu fanii din contul unui Creator;

„ Plată Fan ” înseamnă (i) orice plată efectuată de un Fan în legătură cu orice Tranzacție Fan / Creator și (ii) orice sfat;

„ Taxa FIL ” înseamnă taxa percepută de F6 Photo Studio Creatorilor în conformitate cu secțiunea 5 din Termenii de utilizare F6 Photo Studio pentru creatori ;

„ Abonament ” înseamnă abonamentul lunar al unui Fan la contul unui Creator;

„ TVA ” înseamnă taxa pe valoarea adăugată din Romania și orice altă taxă impusă în plus față de aceasta sau în schimbul acesteia la rata impusă din când în când și orice taxă echivalentă sau similară guvernamentală, de stat, federală, provincială sau municipală, taxă indirectă, taxă, impozit sau taxă în orice altă jurisdicție; și

„ Impozit ” va include toate formele de impozite și taxe, taxe, impozite, contribuții, taxe, rețineri la sursă sau obligații legale, guvernamentale, de stat, federale, provinciale, locale sau municipale, ori de câte ori sunt percepute și indiferent dacă sunt din Romania sau din orice altă jurisdicție.

Preț și plată: Prin intrarea într-o Tranzacție Fan/Creator, Fanul este de acord să plătească Plata Fan aplicabilă Tranzacției Fan/Creator în conformitate cu prețul publicat în contul Creatorului plus orice TVA care este aplicabil. Fanul și Creatorul care participă la Tranzacția Fan/Creator autorizează F6 Photo Studio sau oricare dintre subsidiarele sale să acționeze ca intermediar de plată și să colecteze, să rețină și să proceseze Plata Fanului și orice TVA aplicabil, să deducă Taxa FIL și să plătiți sumele datorate Creatorilor și (dacă este cazul) Utilizatorilor Referinți, așa cum este descris în Termenii și condițiile F6 Photo Studio.

Licența de conținut: Odată ce fanul a efectuat plata fanilor pentru o tranzacție de fan / creator, creatorul îi acordă fanului o licență limitată pentru a accesa conținutul aplicabil al creatorului la care se referă tranzacția fan / creator („ Conținutul relevant ”) ). Această licență este netransferabilă, nesublicențiabilă și neexclusivă și permite Fanului să acceseze și să vizualizeze Conținutul relevant pe dispozitivul personal al Fanului și printr-un browser web normal (și să facă o copie temporară a acestui Conținut numai către în măsura în care acesta este un proces incidental și tehnic care face parte din accesarea de către Fan a Conținutului (adică stocarea în cache)), în conformitate cu Politica de utilizare acceptabilă a F6 Photo Studio .

Proprietatea Conținutului: Fanul care participă la Tranzacția Fan/Creator recunoaște și este de acord că licența Conținutului Relevant prevăzută în secțiunea 6 a acestui acord nu are ca rezultat dobândirea de către Fan a niciunui drept asupra Conținutului Relevant, drepturi care vor fi reținut de Creatorul Conținutului Relevant.

Expirarea licenței: Licența acordată unui fan în legătură cu conținutul relevant va expira automat fără notificare în următoarele circumstanțe:

dacă Plata de la Fan aferentă Tranzacției Fan/Creator a eșuat sau este rambursată sau anulată din orice motiv;

în ceea ce privește Conținutul cu plată la vizionare, odată ce Fanul a terminat de vizionat Conținutul;

în ceea ce privește Abonamentele, la sfârșitul perioadei de abonament, cu excepția cazului în care Abonamentul este configurat să se reînnoiască automat, așa cum este descris în secțiunea 8(g) din Termenii de utilizare F6 Photo Studio pentru fani ;

dacă contul de utilizator al Fanului este suspendat sau desființat din orice motiv;

dacă Fanul acționează cu încălcarea Politicii de utilizare acceptabilă F6 Photo Studio (indiferent dacă este vorba de Conținutul relevant sau deloc);

dacă Conținutul este eliminat de către Creator din contul Creatorului;

dacă Fanul își închide contul de utilizator F6 Photo Studio.

Anulare și rambursări: În ceea ce privește fiecare Tranzacție Fan/Creator:

Fanul recunoaște că Tranzacția Fan/Creator va avea ca rezultat furnizarea Conținutului relevant către Fan înainte de sfârșitul perioadei de 14 zile de la data la care Tranzacția Fan/Creator este încheiată, iar Fanul își oferă consimțământul expres pentru aceasta și confirmă Creatorului că este conștient de faptul că orice drept legal de a anula Tranzacția Fan/Creator pe care Fanul o are în temeiul Legii privind drepturile consumatorilor din 2015 sau a oricărei alte legi aplicabile se va pierde.

Acest acord nu afectează niciun drept legal de a primi o rambursare de la Creator pe care un Fan ar putea să o aibă în conformitate cu Legea drepturilor consumatorilor din 2015 sau orice altă lege aplicabilă.

Obligații între Creator și Fan: În ceea ce privește fiecare Tranzacție Fan/Creator:

Fanul și Creatorul care participă la Tranzacția Fan/Creator sunt de acord să respecte în orice moment Politica de utilizare acceptabilă F6 Photo Studio în legătură cu conținutul relevant, inclusiv atunci când îl accesează, îl vizualizează și interacționează cu acesta.

Fanul care participă la Tranzacția Fan/Creator este de acord să efectueze Plata Fanului necesară pentru a accesa, vizualiza sau interacționa cu Conținutul Relevant și este de acord să nu inițieze o rambursare decât dacă Fanul contestă Tranzacția Fan/Creator cu bună-credință.

Creatorul care participă la tranzacția Fan / Creator este de acord să pună la dispoziția Fanului Conținutul relevant odată ce Fanul a aplicat plata Fanului pentru Conținutul relevant.

Creatorul garantează (face o promisiune aplicabilă din punct de vedere legal) că deține toate drepturile necesare asupra și asupra conținutului relevant, suficiente pentru a-l licenția Fanului pe teritoriul în care fanul va accesa conținutul relevant și a obținut toate permisiunile. și consimțământul necesar pentru acordarea licenței în secțiunea 6 a acestui acord.

Creatorul este singurul responsabil pentru crearea și încărcarea conținutului relevant. Creatorul nu oferă nicio garanție că va continua să creeze și să încarce conținut relevant în mod continuu.

Cu excepția cazului în care Creatorul a avut neglijență sau alte încălcări ale obligațiilor, accesarea de către Fan a Conținutului Creatorului este în întregime pe propriul risc al Fanului.

Fără garanții: Fanul care participă la Tranzacția Fan/Creator recunoaște că Creatorii pot adăuga și elimina oricând Conținut din contul lor de Creator și că Creatorii au libertatea de a decide ce fel de Conținut să pună la dispoziție în contul lor. În plus, Fanul care participă la Tranzacția Fan / Creator recunoaște că pot exista circumstanțe în care Fanul nu poate accesa conținutul relevant care trebuie furnizat în cadrul Tranzacției Fan / Creator, inclusiv:

dacă contul Creatorului este suspendat sau șters;

dacă contul Fanului este suspendat sau șters;

dacă disponibilitatea întregii sau a oricărei părți a site-ului F6 Photo Studioeste suspendată sau inaccesibilă; sau

dacă Creatorul nu poate crea sau încărca Conținut relevant în viitor.

Condiții referitoare la dispute:

Acest acord este guvernat de legea romana și legea romana se va aplica oricărei revendicări care decurge din sau se leagă de acest acord. Fanul se va putea baza și pe regulile obligatorii ale legii țării în care locuiește.

Unde pot fi formulate cereri:

Dacă acest acord este cu un Fan rezident în Romania sau în Uniunea Europeană, orice reclamație în temeiul acestui acord poate fi introdusă în instanțele din Romania sau tribunalele din țara în care locuiește Fanul.

Dacă acest acord este cu un Fan rezident în afara Romania sau a Uniunii Europene, orice reclamație în temeiul acestui acord trebuie introdusă în instanțele din Romania, cu excepția cazului în care Fanul și Creatorul convin altfel.

Publicat: octombrie 2021